Privacyregelement

Alle gegevens die de school over de leerlingen heeft en alle onderzoeken van externen zijn vertrouwelijk van aard en kunnen pas na toestemming van de ouders aan derden worden gegeven. De privacy van kinderen en leerkrachten wordt gerespecteerd. Mocht u bezwaar hebben tegen publicatie van informatie, foto’s, werkstukjes e.d. van uw kind op de website of op Facebook van de School met de Bijbel, dan kunt u dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

Copyright © cbsoene.nl