Huisbezoeken, 10-minuten-gesprekken en inloopuur

De kinderen uit groep 1/2 worden thuis bezocht door de groepsleerkracht. Het eerste gesprek in het schooljaar is het startgesprek, bestemd voor de groepen 1 t/m 8. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook aanwezig tijdens deze gesprekken. Voorafgaand aan dit gesprek wordt u een vragenlijst verstrekt welke u samen met uw kind invult en tijdens de gesprekken wordt besproken. Het is bedoeld om de wederzijdse verwachtingen betreffende het komende schooljaar af te stemmen. Verder verwachten we één keer per jaar alle ouders op school om over de kinderen te praten tijdens de 10-minuten-gesprekken.Twee keer per jaar is er een spreekweek waarop u de leerkracht kunt spreken of wordt uitgenodigd door de leerkracht. De ouders van groep 3 hebben elke maand een inloopmoment. Twee keer per jaar is er een inloopuur voor de hele school. Dan kunt u het werk inzien van uw kind en kennismaken met de lesmaterialen waar uw kind in werkt. U kunt altijd een afspraak maken met de leerkrachten als u dit nodig vindt. U kunt daarvoor, liefst na schooltijd, een afspraak maken met de betreffende leerkracht. Data voor de tien-minuten-gesprekken kunt u vinden in de kalender die aan het begin van elk schooljaar wordt meegegeven.

Nieuwsmail

Op maandag om de twee weken wordt er een nieuwsmail gestuurd naar alle ouders. Er worden mededelingen gedaan door de directie, teamleden, Oudercommissie en Medezeggenschapsraad. Berichten per individuele klas gaan via een app: Parro. Hiermee kunnen ook foto’s worden gedeeld. Hoe dit allemaal werkt leest u op de site: www.parro.com Op deze manier proberen we de communicatie tussen school en thuis zo goed mogelijk te ondersteunen.

Hulpouders

Zonder ouders is het moeilijk om alles voor elkaar te krijgen wat we als school graag willen. Gelukkig zijn er veel ouders die regelmatig helpen op school: bij handvaardigheid, versieren van de school, begeleiding tijdens uitstapjes, kopiëren, schoonmaakwerkzaamheden, klussen, enz. Te veel om op te noemen eigenlijk. Als we hulp nodig hebben bij een activiteit zal de school dit via de nieuwsmail aan de ouders kenbaar maken.

 

Copyright © cbsoene.nl