De juffen van deze groepen willen graag de data waarop papa’s, mama’s, opa’s en oma’s jarig zijn. Wilt u dit ook zo spoedig mogelijk doorgeven? En waarvoor dit is? Verrassing…. 

Omdat ons speellokaal nu bezet wordt door groep 2 zijn de gymlessen in het Kulturhus. Het is de bedoeling dat deze groepen elke donderdagmiddag beginnen met een wandeling richting Kulturhus. Groep 1 komt dan weer terug op school, voor groep 2 eindigt de schooldag na de gymles. Het is dus de bedoeling dat ouders de kinderen van groep 2 om half drie ophalen bij het Kulturhus.

Zoals u weet houden we deze en volgende week spreekmomenten. Vanwege de versoepelingen mogen die gelukkig ook op school plaatsvinden. U kunt zich aanmelden voor dit gesprek, de leerkracht kan u ook uitnodigen. 

Elke maandagmorgen wordt er in alle groepen zendingsgeld opgehaald. Dit geld is bestemd voor de actie “Bijbels voor Angola”. Als school willen we zo sparen voor Bijbels, die worden uitgereikt in Angola, het land waarvoor juf Smit actief is via haar Stichting “Handen Samen voor Angola”.

Na een roerige zoektocht naar wel/niet schoolzwemmen zijn we dit jaar met een pilot gestart: groep 5/6 zwemt in aanloop naar de zomer 10 weken in Vaassen. Zij leren daar ‘watervrij’ te zijn en de oefeningen zijn gericht op de zomer waarin kinderen vaker in het water zijn. De lessen zijn bijna geweest en wij zijn enthousiast: we hopen u ook!
Dat betekent dat we volgend jaar op dezelfde manier het zwemonderwijs zullen inrichten: de ‘nieuwe’ groep 5/6 zal ook in april/mei/juni weer 10 weken schoolzwemmen.

Een belangrijke voorwaarde voor meedoen aan deze zwemlessen is dat uw kind minimaal diploma A heeft gehaald. Wij raden u aan daar op tijd mee te beginnen.

 Nu de besmettingcijfers zo laag zijn mogen we in het basisonderwijs ook versoepelen. Daar zijn we blij mee: we merken dat kinderen nu vooral buiten elkaar ook weer gemakkelijker kunnen opzoeken. Tegelijkertijd blijven we bepaalde regels wèl handhaven. Voor de duidelijkheid maar even opgesomd:
- De schooltijden gaan weer ‘terug naar normaal’: om half negen mogen alle groepen komen en om half drie (op de ‘lange’ dagen) is de school uit. (op woensdag 8:30 – 12:15 uur en vrijdag 8:30 – 12:00 uur voor groep 1 t/m 4).
- De fruitpauze (10:15 – 10:30 uur) gaan we weer als hele school doen.
- De hoofdingang wordt weer gebruikt door groep 3 t/m 8.
- De cohorten zijn opgeheven: samenwerken of samen leren in de school mag weer.
- Leerkrachten gebruiken niet meer standaard het mondmasker in de gangen: alleen als anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden.
- Bezoek van ouders zoals bij 10-minuten gesprekken is (op afspraak) toegestaan: welkom!
- Trakteren mag ook weer zoals we dat gewend waren.

Er blijven ook bepaalde afspraken van kracht:

- De kinderen wassen hun handen regelmatig, groep 2 blijft hun eigen ingang gebruiken, groep 1 blijft kinderen bij het hek afzetten/ophalen, volwassenen blijven afstand houden en dragen het mondmasker waar nodig. Ook hebben we ervoor gekozen nog niet met de schoonmaakavonden te beginnen.

We voelen ons blij en opgelucht: zeker omdat we beseffen dat er geen leerkracht ziek is geworden door Corona, en geen klas naar huis gestuurd hoefde te worden. Dat bracht heel erg veel stabiliteit in deze roerige tijden. We zijn blij en trots op de open manier waarmee u als ouder de telefoon pakte om klachten en vervolgstappen even te bespreken met school! We hebben echt het gevoel gehad dat er open gecommuniceerd werd.

Eindelijk is het dan zover: het kamp van groep 8. Gelukkig dat dat ook door kan gaan. Morgen vertrekken jullie naar Ommen en vrijdagmiddag komen jullie weer richting Oene. Heel veel plezier toegewenst!

In de afgelopen week en in deze week nemen we in groep 3, 4 en 5 de Citotoetsen af. We willen graag weten waar de kinderen na deze intensieve periode (leer-technisch) staan en proberen op deze manier ons voor te bereiden op het aanbod van de lesstof in de volgende groep. Voor groep 6 en 7 denken we dat het verstandiger is de Citotoetsen direct ná de zomervakantie af te nemen: deze gegevens kan de leerkracht dan (ook)  gebruiken in de voorbereiding voor het afgeven van (voorlopige) schooladviezen.

Tijdens het overblijven op school wordt er door een aantal ouders toezicht gehouden. Helaas stopt één van hen na de vakantie en zijn we op zoek naar iemand die die plaats wil innemen. Het gaat om maandag van 12.00 – 13.00 uur. Wanneer u zich hiervoor wilt opgeven: graag een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Copyright © cbsoene.nl