Sinds de invoering van Parro komt het steeds vaker voor dat ouders hun kind ziek melden via Parro. We kunnen begrijpen dat deze ‘nieuwe’ vorm van communicatie misschien wel handig is. Een belletje is wel persoonlijker, we kunnen dan uw verhaal dan beter begrijpen, maar we staan ook open voor deze vorm van ziekmelden. We denken dat onderstaande afspraken gaan helpen om het zo transparant mogelijk te houden:

1) wilt u er aan denken de juf of meester te Parro-en die op die dag ook daadwerkelijk werkt?

2) We reageren van 8:00 – 17:00 uur, daarvoor of daarna sturen komt erg in de privésfeer van de juf of meester, wilt u daarom voornamelijk in die genoemde tijden Parro-en?

3) Voor groep 7/8 graag even telefonisch melden, omdat de invalster geen Parro op haar telefoon heeft (zij is invaller via een ander bedrijf)  

4) wilt u even uitleggen wat er aan de hand is? Een ‘kale’ melding van ziek zijn betekent dat er weer contact vanuit school wordt opgenomen om de reden duidelijk te krijgen. 

Deze huidige afspraken zullen ook in de schoolgids worden opgenomen.   

Copyright © cbsoene.nl