Sinds 25 september zijn de Corona-maatregelen versoepeld. We mogen de 1,5 meter loslaten. Maar aan de andere kant hebben we als basisschool nog steeds te maken met Corona-maatregelen. Dat betekent dat we als school sommige regels nog wel hanteren en andere regels weer niet. We geven hier graag wat duidelijkheid over: 

Voor de meest actuele regels bij ziekmelden:

kijk op https://www.boink.info/beslisboom voor meer informatie. In principe hanteren de scholen nog steeds deze beslisboom. Uiteraard is er een nieuwe in de maak. Lees daarom de website goed door. Over het algemeen kan gezegd worden: kinderen met een snotneus mogen wel naar school. Heeft uw kind koorts (38+), moet het veel hoesten of heeft uw kind het benauwd? Dan moet u uw kind thuis laten en in quarantaine nemen of laten testen (testen is nooit verplicht).  

Bij een besmetting in de basisschoolgroep hoeft niet de hele groep in quarantaine, er wordt met de GGD overlegd welke kinderen een nauw contact zijn en die moeten dan in quarantaine. Vanaf een groot aantal besmettingen per klas kan het zijn dat de gehele klas in quarantaine geplaatst wordt. 

Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden, 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Er kunnen weer oudergesprekken plaatsvinden op school en binnenlopen in school is weer toegestaan. 

Na de herfstvakantie zal de middagpauze weer worden teruggebracht naar één pauze: van 12:15 – 12:45 uur.  

Al met al weer veel versoepelingen. Aan de ene kant verheugend omdat de pandemie minder plek en tijd inneemt in ons dagelijkse leven, aan de andere kant twijfelen we ook wel een beetje of de Corona nu echt ‘in de marge’ blijft, of dat het bijvoorbeeld in het najaar toch weer flink de kop opsteekt. Corona is nog niet weg en een recentelijk overlijden van een opa van één van onze schoolgaande kinderen bewijst dat maar weer. We blijven dus ook voorzichtig en we vragen u dat als ouder ook te doen.  

Copyright © cbsoene.nl