Vorige week donderdag en vrijdag hebben we als team stilgestaan bij ons team-functioneren en welke jaardoelen we kiezen als ontwikkelterreinen voor dit cursusjaar.

Er was donderdag tijd om de twee nieuwe collega’s te leren kennen in teamverband en konden we samen nadenken over waar onze krachten en valkuilen liggen als team. We hebben de studiedagen als verbindend ervaren.

Op vrijdag hebben we stilgestaan bij onze jaardoelen. We willen komend jaar extra inzetten op lezen. Lezen is superbelangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Ook hebben we nog diverse plannen van vorig cursusjaar die door de Corona niet afgemaakt konden worden.

De studiedagen hebben ons geholpen om een frisse start te maken en met plezier samen de schouders eronder te zetten.

Copyright © cbsoene.nl