In groep 5 en 6 krijgen alle kinderen elk jaar schoolzwemmen. Dat vindt plaats in het voorjaar, in de aanloop naar de zomervakantie. Het doel daarvan is dat kinderen vlak vòòr de zomervakantie een update krijgen van zwemtechnieken en zich goed kunnen redden in het water.
Een voorwaarde om aan die lessen mee te kunnen doen is dat de kinderen (minimaal) hun zwemdiploma A in bezit hebben. Op die manier ‘bouwen’ onze zwemlessen verder op de basis van diploma A. Dat betekent uiteraard dat het belangrijk is dat uw kind vóór medio groep 5 zijn of haar zwemdiploma A heeft gehaald. In sommige gevallen is het dan van belang om op tijd te beginnen. Zeker wanneer het zwembad wachtrijen heeft.
De zwemlessen hier op school (in groep 5/6) vragen een kleine bijdrage, een bedrag van € 2,80 per keer.

Copyright © cbsoene.nl