Voor de kinderen van groep 1 wil de juf graag een ordner op school. Zij verzamelt daar al een heel aantal werkjes in en deze map gaat mee naar groep 2. Aan het eind van groep 2 mag de map dan mee naar huis…en dan kunt u als ouders deze map verder aanvullen met wat er de jaren daarna wordt gemaakt. En dat komt dan weer mooi van pas in groep 8 J.

Copyright © cbsoene.nl