Op de afscheidsavond van groep 8 wordt aan de kinderen een map meegegeven met daarin allerlei spullen die de afgelopen jaren op school zijn gemaakt. Het is dus van belang dat u zoveel mogelijk bewaart, zodat in groep 8 een prachtig boekwerk meegegeven kan worden.

Copyright © cbsoene.nl