Nog niet iedereen heeft de lijst voor de kerstboekenkeuze ingevuld. Denkt u er aan om dat deze week alsnog te doen, dus voor 10 november a.s.

Copyright © cbsoene.nl