Verkeerssituatie.jpg


Het is alweer een tijdje stil vanuit de gemeente Epe als het gaat om de verkeerssituatie rondom de school. Vlak voor de zomer was er een inloopavond waarin de inwoners van Oene mochten aangeven waar de knelpunten rondom verkeerssituaties volgens hen liggen.

Er werden veel plekken aangewezen. Met name de veiligheid rondom de school werd veel aangemerkt als ‘gevaarlijk’. De gemeente Epe beloofde naar onze punten te luisteren en zelf ook onderzoek naar verkeersdrukte te doen. Vandaar dat u in de afgelopen weken verschillende zwarte ‘teldraden’ op de wegen rondom Oene hebt gezien. Op die manier brengen ze de verkeersdrukte in kaart. Ook werd op de inloopavond door inwoners gezegd dat handhaving gemist werd. Regels stellen en afspraken maken zonder controle heeft geen zin, zo was de opvatting.

Afgelopen maandagmiddag bleek de gemeente ook dat punt serieus te nemen: er werd op maandag overal in Oene en ook bij de school gecontroleerd op snelheid en het dragen van de gordel door de wijkagent. We kunnen dus merken dat de gemeente Epe de inbreng van die inloopavond serieus neemt. Dat stemt hoopvol voor de gedachte dat de gemeente onze zorgen rondom de school serieus neemt en er werk van maakt.

Vandaag had ik telefooncontact met B&G, onze buurman met parkeervakken voor hun klanten. De medewerker die ik aan de lijn kreeg kon mij vertellen dat ze sinds de zomervakantie goed kunnen merken dat er minder ge-/misbruik van de parkeerplekken voor hun winkel wordt gemaakt. Complimenten voor u als ouders!

Wat ons verder opvalt is dat ouders (op een paar uitzonderingen na) veelal goed omgaan met de beperkte parkeerruimte en met de fiets komen of hun auto verder weg zetten. In sommige gevallen zien wij dat het gaat om grootouders. Dat snappen we wel een beetje, want zij krijgen de Nieuwsmail niet zomaar. Wilt u, wanneer de grootouders de kinderen komen halen, hen persoonlijk even uitleggen welke afspraken we bij onze school hebben gemaakt?

Update vanmiddag om 16:33 uur:

Er is een afspraak gemaakt met de verkeersfunctionaris van de gemeente Epe. Volgende week dinsdag komt er een vervolgbezoek. Er was ziekte waardoor dingen even hadden stilgelegen. Wordt vervolgd!

Copyright © cbsoene.nl