Schoolweek_starten.jpg

Lesgeven is ons vak, onze professie. Vertellen over God en ons geloof is onze roeping en passie. Bij ons op school besteden we daar uiteraard veel aandacht aan in de Bijbelse vertelling. Maar ook in de alledaagse omgang met elkaar en het respect voor elkaar is er altijd snel en direct een connectie met hoe wij ons geloof ‘leven’.

Ons werk doen wij in de wetenschap dat we steeds en voortdurend afhankelijk zijn van God. Daarom komen wij als team elke maandagochtend voor schooltijd als team bij elkaar om samen met elkaar in gebed en met een open Bijbel de week te starten. Zo erkennen we dat we God en Zijn nabijheid elke schoolweek weer nodig hebben. Uiteraard bidden we voor de kinderen, voor u als ouders, voor ons als leerkrachten en alle andere betrokkenen bij onze school. Het is voor ons een stevig startpunt van elke lesweek.

Gelukkig is bidden iets dat veel mensen vaak doen. Zo hebben we op school ook een groep ouders, de gebedsgroep, die op één woensdagochtend per maand bij elkaar komt om voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onze school te bidden. Op deze manier erkennen we allemaal dat we ons werk steeds in afhankelijkheid doen, en dat wij ook gebed en kracht nodig hebben om steeds om de kinderen heen te staan.

Copyright © cbsoene.nl