Bewaarmap.jpg
Bij ons op school vinden we het mooi en betekenisvol wanneer zij eind groep  8 terug kunnen kijken op een mooie en intensieve schoolperiode. Daarom vragen we alle ouders om vanaf groep 1 bijzondere momenten in foto’s, tekst, diploma’s, werkjes te ‘vangen’ en aan het einde van groep 8 die mappen met ‘bewijsmateriaal’ te overhandigen. Zo kunnen kinderen eind groep 8 letterlijk terugkijken. Elke start van het schooljaar herinneren we alle ouders aan deze afspraak. Denkt u er aan om deze mappen bij te houden?

Copyright © cbsoene.nl