Een groot deel van de lessen op de Nederlandse basisscholen gaan over taal. Toch verliest Nederland al jaren internationaal terrein als het gaat om leesprestaties. Ook is de leesmotivatie duidelijk afgenomen. Goed kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde voor digitale geletterdheid, wat weer belangrijk is om goed te functioneren in onze digitale samenleving.

Goed leren lezen en schrijven leer je bij uitstek op school. Daarom is onze school gestart met een traject Rijke Taal. Waarin we in de lessen steeds meer gaan zoeken naar goede teksten. Door dit te doen willen we de leerlingen op vele verschillende gebieden prikkelen, ze worden nieuwsgierig naar het onderwerp en willen er meer van weten, ze leren nieuwe woorden, verrijken hun kennis, enzovoorts.

Het komende schooljaar willen we hier een start mee maken. Voor wereldoriëntatie gaan we daar schoolbreed al mee beginnen met de methode Faqta.

We houden u op de hoogte wat betreft verdere ontwikkelingen.

Copyright © cbsoene.nl