Zoals u weet zijn we al lang op zoek naar een passende en veilige plek om het parkeren en het halen en brengen in goede banen te leiden. Dit doen we in nauw overleg met de school en met de gemeente. Voor een tijd terug hebben we ook geschreven over onze gesprekken met de gemeente. Tijdens die gesprekken gaf de gemeente aan zelf ook al bezig te zijn met een compleet verkeersplan voor Oene. Dat verkeersplan willen ze graag met u als burger invullen. Een ideale kans dus om uw wensen over de verkeersveiligheid rondom school kenbaar te maken. Vanuit de medezeggenschapsraad willen we uiteraard ook bij deze avond zijn, maar als u ook graag inspraak wil hebben en de noodzaak van de verkeersveiligheid wil benadrukken in uw aanwezigheid – dan bent u natuurlijk van harte welkom op onderstaande uitnodiging. Tot dan!

Medezeggenschapsraad School met de Bijbel Oene

Uitnodiging aan de inwoners van Oene

In 2022 heeft de gemeente een nieuw beleidsplan voor mobiliteit vastgesteld. Vanuit deze visie zijn we momenteel bezig met het uitwerken van een maatregelenplan. Dat is een plan met maatregelen die we in de komende jaren willen uitvoeren om de visie uit te werken.

Verkeersplan Oene

Een van de maatregelen die we willen uitvoeren is het opstellen van een ‘verkeersplan voor Oene’. In dit plan willen we een concrete vertaling maken van de beleidsdoelen én daarbij rekening houden met de wensen van bewoners en belanghebbenden.

Hoe gaan we dat doen?

Dit plan maken we graag samen met de belanghebbenden, zoals inwoners, ondernemers en Oener Belang. Daarom organiseren we een bijeenkomst op 26 juni voor belanghebbenden. Op deze avond lichten we onze mobiliteitsvisie toe en willen we graag van u weten welke concrete wensen en knelpunten er zijn in uw omgeving. In een 2e avond willen we samen nadenken over de maatregelen.

Wat verwachten we op deze avond?

Om te komen tot breed gedragen verkeersmaatregelen willen we graag horen wat uw ervaring is in de huidige verkeerssituatie en wat uw wensen en verwachtingen zijn voor de toekomstige situatie. Welke knelpunten liggen er? Welke mogelijkheden zijn er voor verbeteringen?

Uitnodiging:

Doel:                     Toelichting mobiliteitsvisie en ophalen ervaringen en wensen ten aanzien van de                         huidige en toekomstige verkeerssituatie

Datum:                 Maandagavond 26 juni 2023

Tijdstip:              19:30 uur

Locatie:               Kulturhus Oene

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Daniel Lammertink of Jeanine Storm van de afdeling Ruimte, team Beheer. Bereikbaar per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en per telefoon (14 0578)

Copyright © cbsoene.nl