Afbeelding6.jpg
Als werkgroep zorg zijn wij bezig met de volgende punten:

  • We werken aan werkbare hulpplannen op het gebied van rekenen, begrijpend lezen en spelling. Zo willen we op een zo efficiënte manier leerlingen helpen die extra begeleiding of extra uitdaging nodig hebben.
  • We zijn als werkgroep ook aan het kijken naar het rapport zoals dat op dit moment is. We kijken naar eventuele toevoegingen aan het rapport en naar wat niet meer relevant is.
  • Als laatste zijn we bezig met het onderzoeken van onze toetsing. Hoe gaan we kinderen de komende jaren toetsen en welk leerlingvolgsysteem gaan we daarvoor gebruiken.
Copyright © cbsoene.nl