Afbeelding7.jpg

Dit schooljaar zijn we bezig geweest met het verder ontwikkelen van het thematisch onderwijs bij ons op school. Bij de kleuters werken we al langer op deze manier. Hiervoor maken we o.a. gebruik van projecten van Kleuteruniversiteit, waarbij we de Dorr- leerlijnen volgen. Binnen het team is de wens ontstaan om het thematisch onderwijs schoolbreed te gaan uitvoeren. We hopen hiermee de betrokkenheid en intrinsieke motivatie van de kinderen te verhogen. Doordat we  onderwerpen behandelen die aan een thema gekoppeld zijn, spreekt de lesstof de kinderen meer aan; er is een kapstok. De kinderen krijgen ook ruimte om zelf ideeën en onderwerpen aan te dragen.  

Naast dat we het fijn vinden dat thematisch werken leuk is, vinden we het uiteraard ook heel belangrijk dat de kinderen leerdoelen behalen. Voor wereldoriëntatie hebben we de methode Faqta ontdekt; deze gebruiken we van groep 1 t/m 8 als één van de bronnen voor het ontwerpen van ons onderwijs.  

De thema’s in het afgelopen schooljaar waren Gigagroen, Beweging en Verandering. In elke groep kwamen onder deze thema’s andere onderwerpen aan de orde. Bij elk thema proberen we een uitje te realiseren. We zijn erg blij met de hoge betrokkenheid van u als ouders, we kunnen altijd op uw hulp rekenen! 

We zien veel enthousiasme bij de kinderen en hebben er zin in om deze manier van werken verder uit te breiden. 

Namens de werkgroep thematisch werken, 

Klari Rorije, Rianne van Dijk, Evelien Smit en Geesje van der Scheer 

 

Copyright © cbsoene.nl