Op donderdagmiddag 25 mei wordt de Pinksterviering op school gehouden, dit gebeurt klassikaal.

Copyright © cbsoene.nl