Verkeersveiligheid2.jpg
Medio maart heeft de Medezeggenschapsraad samen met Seth en de verkeerskundige van de gemeente Epe in een vooroverleg gesproken over de verkeersveiligheid rondom school. Inzet van dit gesprek was om te komen tot een aanpak voor de verkeersveiligheid, op zowel de korte- als langere termijn. Om daadwerkelijk te komen tot aanpassingen die de verkeersveiligheid verbeteren, zal er een officieel verzoek ingediend worden bij de gemeente Epe. Kleine aanpassingen die de voetgangers en vooral de fietsende kinderen en ouders meer ruimte geven kunnen op korte termijn al gerealiseerd worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat er op korte termijn ook 'gekleurde nietjes' aan de kant van de onderbouw ingang geplaatst worden. Wat in het gesprek met de betrokken verkeerskundige ook is besproken, is het voornemen van de gemeente Epe om een bewonersavond te plannen rondom het thema Verkeersveiligheid. Dit zal in overleg en afstemming met het Oener Belang worden georganiseerd, hierover hoort u meer zodra datum, tijdstip en locatie bekend is.

Copyright © cbsoene.nl