Tevreden.jpg
Afgelopen woensdag- en donderdagavond waren de schoonmaakavonden. Voor de medezeggenschapsraad gelijk een mooi moment om tijdens het koffie drinken even aan de aanwezige ouders te vragen of de dingen allemaal een beetje duidelijk zijn, waar er nog verbeterkansen liggen en of de rol van de medezeggenschapsraad voldoende helder en duidelijk is voor ouders. Door dit samen te doen in een open gesprek kon er toch van alles gedeeld en besproken worden. Hartelijk dank voor jullie input, ouders! In de volgende Nieuwsmail zal de medezeggenschapsraad hier een verslagje van maken. 

Copyright © cbsoene.nl