Cito.jpg     Eten.jpg


In week 5 en 6 (23 januari t/m 3 februari), zijn er de toetsweken bij ons op school. Dit betekent dat de kinderen  van de groepen 3 t/m 8 dan de Cito-toetsen zullen maken. De kinderen maken een toets voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.
We plannen de toetsen op de ochtend, zodat iedereen nog lekker fris is. Daarnaast plannen we 1 toets per dag, zodat er ook ruimte is voor andere vakken en ontspanning.
Hoe kunt u ondersteunen?
Voor sommige kinderen zijn deze weken spannend. Leg hier niet de nadruk op, maar laat kinderen wel vertellen wat ze voelen.
Dat u weet dat de toetsen zijn in deze weken helpt al. Ook kunt u vragen: hoe ging het vandaag? Was er een moeilijke vraag, wat ging er goed? Even tijd om de dag van school te kunnen afronden.
Daarnaast is slaap, goed eten en beweging belangrijk. Zorg dat uw kind goed uitgerust is en goed heeft ontbeten.
Uit school lekker de tijd nemen om te bewegen: even fietsen, buiten spelen, voetballen, of samen naar de speeltuin. Goed bewegen helpt om te ontspannen en om het hoofd tot rust te laten komen en ontprikkelen.
Als u vragen heeft neem gerust contact op met de leerkracht van uw kind of met mij.
                                                                       Hartelijke groet Klaske de Haas, intern begeleider

Copyright © cbsoene.nl