Camera.jpg

Vanwege de laatstleden vernielingen aan het plein zijn er nu twee camera’s opgehangen om mogelijke vernielingen in de toekomst vast te leggen. Bij ons op school is een klussenteam en teamlid Rudi Dijkgraaf heeft deze camera’s opgehangen: bedankt daarvoor!

Het is belangrijk om u van de werking van deze camera’s op de hoogte te brengen. De camera’s hangen op ‘ons eigen terrein’ en staan alleen buitenschooltijden aan. Op die manier worden uw kinderen niet gefilmd onder schooltijd. Er komt op de gevel van de school nog een waarschuwingsbordje, waarin mensen attent wordt gemaakt op het filmen buiten schooltijden om.  Het mag duidelijk zijn dat de beelden alleen worden teruggekeken als daar reden voor is (zoals vernielingen). Deze werkwijze is besproken met de wijkagent Peter van Essen.

In de afgelopen vakantie is het plein ongemoeid gebleven, waardoor we met veel plezier weer op maandag konden beginnen.

Copyright © cbsoene.nl