Op de dinsdag na Pasen is er een studiedag voor alle leerkrachten van IJsselrijk. Alle 18 scholen zullen elkaar dan ontmoeten in Genemuiden, waar de dag in het teken zal staan van ontmoeten en verbinden. Die dag zijn de kinderen vrij.

Copyright © cbsoene.nl