Volgende week woensdag en donderdag zal groep 8 hun Eindtoets voor het basisonderwijs maken. Bij ons heet die toets de IEP-toets. Dit is een eindtoets die kinderen in heel Nederland kunnen maken. Niet alle scholen maken gebruik van deze toets. Er kan ook gekozen worden voor de Cito-toets of een andere alternatieve toets. Wij kunnen dus zelf bepalen welke toets het best bij de visie van onze school past. Bureau ICE is de bedenker van de IEP-toets. IEP staat voor ‘ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs’ en is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wat meet de toets?
De IEP-toets meet vooral de leesvaardigheid, taalvaardigheid en rekenvaardigheid van de leerlingen. Aan de hand van het resultaat worden er 3 vragen beantwoord: ‘Waar staat de leerling nu?’, ‘Waar is hij of zij naar op weg?’ en ‘Hoe kan school de leerling helpen om zich zo goed mogelijk te blijven ontwikkelen?’ Bij andere toetsen worden kinderen met elkaar vergeleken. Dat gebeurt bij deze toets niet. Hier worden de prestaties van je kind langs een onafhankelijke meetlat gelegd.

We wensen de kinderen uit groep 8 fijne en goede dagen toe tijdens het maken van de toets. Juf van Dijk zal bij de kinderen uit groep 8 blijven (tijdens de toets), meester Zwart geeft dan les aan groep 7.

Copyright © cbsoene.nl