Sinds de invoering van Parro komt het steeds vaker voor dat ouders hun kind ziek melden via Parro. We kunnen begrijpen dat deze ‘nieuwe’ vorm van communicatie misschien wel handig is. Een belletje is wel persoonlijker, we kunnen dan uw verhaal dan beter begrijpen, maar we staan ook open voor deze vorm van ziekmelden. We denken dat onderstaande afspraken gaan helpen om het zo transparant mogelijk te houden:

1) wilt u er aan denken de juf of meester te Parro-en die op die dag ook daadwerkelijk werkt?

2) We reageren van 8:00 – 17:00 uur, daarvoor of daarna sturen komt erg in de privésfeer van de juf of meester, wilt u daarom voornamelijk in die genoemde tijden Parro-en?

3) Voor groep 7/8 graag even telefonisch melden, omdat de invalster geen Parro op haar telefoon heeft (zij is invaller via een ander bedrijf)  

4) wilt u even uitleggen wat er aan de hand is? Een ‘kale’ melding van ziek zijn betekent dat er weer contact vanuit school wordt opgenomen om de reden duidelijk te krijgen. 

Deze huidige afspraken zullen ook in de schoolgids worden opgenomen.   

Als uw kind jarig is mag hij of zij trakteren in de klas en bij de meesters/juffen. Een traktatie is feestelijk en uw kind staat die dag even lekker centraal. We merken dat sommige kinderen óók een traktatie meenemen voor andere broertjes/zusjes/neefjes/nichtjes. We willen u vriendelijk vragen, hoe feestelijk ook, daarmee te stoppen. De reden daarvan is dat dit familiair trakteren een beetje ongelijkheid oproept voor kinderen zonder broertjes/zusjes/nabije familie in Oene. Daarom: om het feestelijk te houden trakteert uw kind op school de kinderen uit de eigen klas en thuis kunnen gezin en familie en anderen getrakteerd worden.

Sinds de aanleg van ons nieuwe plein worden er enorm veel complimenten gemaakt door diverse mensen. Ook wij zijn als team erg blij met de functionaliteit van het plein. Maar een mooie tuin heeft onderhoud nodig. En daarom gaan we zaterdag negen oktober de platgetrapte plantjes vervangen en beschermen via paal en draad. Zo geven we de planten even de gelegenheid om goed op te komen en sterk te worden. Daarnaast hebben we inmiddels vrijwilligers gevonden en zal er zo snel mogelijk een werkgroep gemaakt worden die onze mooie tuin beheersbaar en mooi houdt.  Binnenkort zal er een professioneel filmpje gemaakt worden van ons nieuwe plein. Dat filmpje komt uiteraard op onze website. 

Sinds 25 september zijn de Corona-maatregelen versoepeld. We mogen de 1,5 meter loslaten. Maar aan de andere kant hebben we als basisschool nog steeds te maken met Corona-maatregelen. Dat betekent dat we als school sommige regels nog wel hanteren en andere regels weer niet. We geven hier graag wat duidelijkheid over: 

Voor de meest actuele regels bij ziekmelden:

kijk op https://www.boink.info/beslisboom voor meer informatie. In principe hanteren de scholen nog steeds deze beslisboom. Uiteraard is er een nieuwe in de maak. Lees daarom de website goed door. Over het algemeen kan gezegd worden: kinderen met een snotneus mogen wel naar school. Heeft uw kind koorts (38+), moet het veel hoesten of heeft uw kind het benauwd? Dan moet u uw kind thuis laten en in quarantaine nemen of laten testen (testen is nooit verplicht).  

Bij een besmetting in de basisschoolgroep hoeft niet de hele groep in quarantaine, er wordt met de GGD overlegd welke kinderen een nauw contact zijn en die moeten dan in quarantaine. Vanaf een groot aantal besmettingen per klas kan het zijn dat de gehele klas in quarantaine geplaatst wordt. 

Er hoeven geen mondkapjes gedragen te worden, 1,5 meter afstand hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Er kunnen weer oudergesprekken plaatsvinden op school en binnenlopen in school is weer toegestaan. 

Na de herfstvakantie zal de middagpauze weer worden teruggebracht naar één pauze: van 12:15 – 12:45 uur.  

Al met al weer veel versoepelingen. Aan de ene kant verheugend omdat de pandemie minder plek en tijd inneemt in ons dagelijkse leven, aan de andere kant twijfelen we ook wel een beetje of de Corona nu echt ‘in de marge’ blijft, of dat het bijvoorbeeld in het najaar toch weer flink de kop opsteekt. Corona is nog niet weg en een recentelijk overlijden van een opa van één van onze schoolgaande kinderen bewijst dat maar weer. We blijven dus ook voorzichtig en we vragen u dat als ouder ook te doen.  

Aanstaande donderdagmiddag (na schooltijd) kunnen we als team inloggen bij de digitale studiedag van 2020. Het thema is “Bewegen en het brein” en de spreker is Erik Scherder, bekend van de app “Ommetje”. Momenteel hebben we collega’s die het Pieterpad lopen, of laatst nog aan een marathon hebben meegedaan, dus deze inhoud zal wel in goede aarde vallen. Wellicht treft u binnenkort wandelende collega’s aan in Oene. 

Op maandag 1 november is er een studiedag voor het team, alle kinderen zijn dan vrij. 

Het mag weer....
We kunnen dit jaar toch aandacht besteden aan dierendag. Niet binnen i.v.m. allergieën maar buiten op het plein, vanaf 2 uur bij het podium. Ouders mogen dieren vanaf 5 voor 2 brengen en kunnen dan blijven. Wanneer kinderen dieren willen laten zien mogen ze dit doorgeven aan juf Rorije.

Maandag 25 oktober (direct na de herfstvakantie) komen de ‘luizenmoeders’ weer in actie en worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Wilt u daarmee rekening houden?

Deze wordt gehouden van woensdag 6 t/m vrijdag 15 oktober. Willemijn de Weerd is uitgenodigd om de eerste dag iets te komen vertellen over het thema: “Worden wat je wil”. Op donderdag 14 oktober wordt er een klassikale lunch georganiseerd, nadere info hierover volgt nog.
En dan nog iets anders: we vragen ook een bijdrage van ouders. Wie van u wil op school iets vertellen over het beroep wat u uitoefent? Wat maakt uw beroep zo bijzonder, wat is het precies, leuke dingen meegemaakt enz. Wanneer u hieraan mee wilt werken, wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van de betreffende groep waarin u uw verhaal wilt vertellen. In overleg met hem/haar wordt dan een tijdstip afgesproken.

Copyright © cbsoene.nl