Welkom bij Scholengroep IJsselrijk en IJsselrijk Kinderopvang

De vereniging is lid van de scholengroep IJsselrijk; een verband waarin we met gelijksoortige scholen samenwerken en elkaar ondersteunen op het gebied van personeelsbeleid, kennisdeling en identiteit. De holding voorziet in een bovenschools directeur die samen met de directeuren van de scholen en de Raden van Toezicht op allerlei gebied samen beleid maken.

Schermafbeelding 2021 12 02 191505

Hoe ziet scholengroep IJsselrijk er uit?

Scholengroep IJsselrijk is een stichting. De stichting heeft één bestuurder; deze heet officieel de voorzitter van het college van bestuur. De bestuurder wordt gecontroleerd door de Raad van toezicht die bestaat uit een afvaardiging van de aangesloten verenigingen.

De scholengroep heeft geen scholen in haar stichting. Wel zijn er een heel aantal verenigingen aangesloten bij de scholengroep. Deze verenigingen hebben de stichting Scholengroep IJsselrijk als bestuurder. Een gemiddelde vereniging heeft een persoon als bestuurder, hier is dat dus een stichting. En de bestuurder van de stichting is dan de echte bestuurder van de vereniging.

Wat zijn dan die verenigingen?

De vereniging is de ‘eigenaar’ van een of meer scholen. Elke vereniging heeft leden. De leden hebben elk jaar een vergadering: de ledenvergadering. Op deze ledenvergadering worden de financiën besproken en wat er dat jaar op hoofdlijnen in het jaar is gebeurd. Ook worden de leden van de lokale raad van toezicht hier benoemd. Deze lokale leden van de raad van toezicht controleren de bestuurder of hij de scholen van die vereniging wel goed bestuurt. Ze doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarvoor zijn ze betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit. Er zijn een heel aantal verenigingen die Scholengroep IJsselrijk als bestuurder hebben.

Wat is een MR, GMR?

Elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De Raad bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten. Het bestuur vraagt aan de Raad advies of instemming op bijvoorbeeld de begroting, inzet van het personeel (formatieplan) en plannen die ouders, kinderen of personeel ‘raken’. De wet medezeggenschap scholen geeft aan waar er advies of instemming op is. De Raad mag ook zelf initiatieven nemen naar de bestuurder. Sommige verenigingen hebben twee of meer scholen. De wet zegt dan dat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) moet zijn. Wanneer er een GMR is, dan gaan zij over alles wat 2 of meer scholen van die vereniging “raakt”. Gaat het over 1 school, dan geeft de MR advies of instemming. Bij de MR en GMR zit de directeur namens de bestuurder aan tafel. De ouders en leerkrachten zitten er zonder last en/of ruggespraak; dit betekent dat ze zelf de besluiten moeten nemen en zich niet mogen laten beïnvloeden. Wanneer ze dat verstandig vinden, of wanneer de wet dat zegt, kan er een raadpleging plaatsvinden. Dan wordt er gevraagd om de mening van alle leerkrachten en/of ouders. Dat kan soms helpen om een beter besluit te nemen.

En de BBMR?

Omdat IJsselrijk bestaat uit een heel aantal verengingen wil je ook gebruik maken van het ‘samen sterk’ zijn.  Daarom is er afgesproken dat al het beleid wat voor alle scholen geldt door de Bovenbestuurlijke Medezeggenschapsraad (BBMR) wordt bekeken om advies of instemming over te geven. De bestuurder zit zelf aan tafel met de BBMR. De BBMR bestaat uit evenveel ouders als leerkrachten die bepaalde gebieden (bijvoorbeeld Kampen) vertegenwoordigen. Ze komen uit een gebied met meerdere scholen van IJsselrijk; daar hebben ze contact mee. Ze zitten er niet namens die scholen. Want ook de BBMR zit er zonder last en/of ruggespraak.

En het bestuurskantoor?

Scholengroep IJsselrijk heeft ook een bestuurskantoor. Daar werken de bestuurder en mensen die de scholen ondersteunen. Secretaresses, maar ook een medewerker die ondersteunt bij personeel: de directeur personeelszaken. Ook is er een directeur onderwijs en kwaliteit: die is verantwoordelijk dat het onderwijs en kwaliteit op alle scholen van IJsselrijk voldoende is. Er is een bovenschools ICT’er en een medewerker vastgoed. Die laatste praat o.a. met de gemeenten over nieuwbouw, let op het onderhoud en de veiligheid. Al deze medewerkers werken meestal een deel van de week voor Scholengroep IJsselrijk. Ook zijn er onderwijsspecialisten, orthopedagogen en generalisten: zij helpen om te voorkomen dat kinderen naar een andere school moeten of begeleiden wanneer dit niet anders kan. Deze medewerkers werken ook voor onze samenwerkingspartner De Akker, een vereniging voor basisscholen in Oldebroek. Juist omdat we het allemaal samen doen, kunnen we dat goedkoper en met meer verschillende vakmensen doen.

Wat is IJsselrijk Kinderopvang?

IJsselrijk Kinderopvang heeft dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht als de Scholengroep IJsselrijk. Op sommige scholen is er ook peuter-, kinder- of buitenschoolse opvang. Wanneer dat van IJsselrijk Kinderopvang is, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt binnen de school. Eigenlijk doen de medewerkers alsof ze één team zijn. Wij vinden dat dat beter is voor ons onderwijs aan de kinderen.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u altijd uw vragen stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Tijdens werkweken proberen we altijd binnen een week antwoord te geven.

Voor meer informatie over de scholengroep IJsselrijk kunt u klikken op deze link.

Copyright © cbsoene.nl