Onze visie, vastgesteld vanaf 1 januari 2019.

“Als een leerling onze basisschool met de Bijbel in Oene verlaat, dan heeft hij of zij een stevige basis in kennis en sociale vaardigheden om samen met de unieke talenten door God gegeven, een plek in onze samenleving in te kunnen nemen en van waarde te kunnen zijn voor zichzelf en voor anderen.

We vinden daarom de volgende elementen belangrijk:

Sociale redzaamheid

Kennisoverdracht; ieder kind staat centraal met eigen gaven en talenten.

Gepersonaliseerd onderwijs; uniciteit

Eigenaarschap bij leerlingen; lerende houding

Team, ouders en kinderen; leercultuur.

 

Als school werken we met de volgende slogan : School met de Bijbel: Samen op weg naar jouw bestemming,  gevoed vanuit de kernwaarden: liefde, uniciteit, saamhorigheid, welbevinden en kwaliteit.

Copyright © cbsoene.nl